pythonoperatör

  1. Weisenberg

    Python Matematik Operatörleri

    + = toplama - = çıkarma / = bölme * = çarpma % = mod alma // = tam bölme ** = üs alma == = eşit mi < = küçük mü > = büyük mü != = eşit değil mi x = 5 y = 10 topla = (x+y) print(topla) şeklinde bir toplama yapabilirsiniz veya x = 5 y = 10 print(x+y) şeklindede yapabilirsiniz.
Üst